K

Hyra av en enkelkajak - Tempest

Datum: Tisdag 11 jul 2017 - söndag 3 sep 2017

En klassisk havskajak från världens största kajaktillverkare. Här har alla glasfiberfantaster ett värdigt alternativ i PE. Kajaken Tempest är även mycket bekväm tack vare sina inställningsmöjligheter i sittbrunnen och har skädda.

Tempest har erövrat ett antal utmärkelser runt världen. Bland annat:
Winner of the Sea Kayaker Magazine Reader's Choice Award for "Best Day and Weekend Touring Kayak."
Kajaken har inget roder men har skädda. Längden är 518 cm och har stort utrymme vid sittbrunnen.

Allmänt
- Simkunnighet krävs.
- Du måste ha flytväst på dig hela tiden, OBS hela tiden, när kajaken är på vattnet. Detta är ett absolut krav, från vilket inga undantag medges.
- Allmän färdbeskrivning ska lämnas till Orust Kajak, som i gengäld gärna bistår med tips och råd om färdvägar.
- Förseningar kan uppstå, men du är då skyldig att snarast möjligt meddela Orust Kajak.
- Orust Kajak förbehåller sig rätten att neka hyra ut till den som uppträder olämpligt.

Vid svårare fall, t.ex. lagbrott eller underlåtenhet att bära flytväst under gång, har Orust Kajak rätt att återta hyrd utrustning under pågående hyrestid. Erlagd hyra återbetalas vid sådana fall inte.

- Att paddla kajak är juridiskt jämförbart med att framföra vilken annan fritidsbåt som helst, och sker därför helt och hållet under ditt eget ansvar och på din egen risk.
- Hyrd utrustning ska återlämnas i ursprungligt skick och antal. Vid skadad eller förlorad utrustning är du ersättningsansvarig.
- Orust Kajaks försäkringar skyddar inte dig. Ett tips är att kontrollera vad din egen hemförsäkringen täcker.
- Utrustningen ska vara väl rengjord vid återlämnandet. Orust Kajak debiterar dig för rengöringsarbete, enligt deras ordinarie timtaxa, för den händelse utrustningen är smutsig.

Allemansrätt och frilufts-vett
Allemansrätten ger oss möjlighet att på ett unikt sätt vistas i vår natur. Men den innebär också skyldigheter. Se till att du vet vad Allemansrätten tillåter och vad den inte tillåter. Anslag finns på Orust Kajak, och du kan få ett separat papper där Allemansrätten beskrivs.

Show more

Boka nu - välj startdatum och produkt

Totalt pris